Khi bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó, thật khó để có thể hình dung ra được lộ trình mà bạn sẽ đi trên con đường đó, học tiếng Nhật cũng vậy. Vậy tự học để có lộ...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ