Khi học tiếng nhật, chúng tôi có khẩu hiểu “ Học Kanji càng sớm, càng nhiều, càng tốt”. Học bất kỳ thêm một ngôn ngữ nào đó chưa bao giờ là điều dễ dàng bởi hệ thống bảng chữ...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ